شوخی ارواح در اتوبوس ترکیه - شبکه‌ما

همه ادما در هرجای و در هر مکانی و در هر کشوری که فکرشو کنید همه با دوستان و اشنایان و با مردم کشور خودشون...

شوخی ارواح در اتوبوس ترکیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

همه ادما در هرجای و در هر مکانی و در هر کشوری که فکرشو کنید همه با دوستان و اشنایان و با مردم کشور خودشون شوخی و طنزهایی زیبایی را به اجرا در میارند که این شوخی ها فقط به منزله اینه که این افراد احساس خوبی و خوشی بهشون دست بده و رابطه بین این افراد خیلی بهتر بشه و احساس صمیمیت میان هم  داشته باشند که در ترکیه هم شوخی با افراد جامعه خود را دارند که فردی که در اتوبوس نشسته و منتظر دیگر مسافران هست ولی کسی رو میبینید که نه دست و نه سرو گردن نداره و اون فرد داخل اتوبوس از ترس فرار میکنه.