پلنگ و شکار تمساح - شبکه‌ما

در جنگل و طبیعت وحشی و محیطی که حیوانات وحشی در ان قرار دارند همیشه باید منتظر شکار کردن همدیگر باشید که چگونه همدیگه رو...

پلنگ و شکار تمساح

دسته بندی ها:
توضیحات:

در جنگل و طبیعت وحشی و محیطی که حیوانات وحشی در ان قرار دارند همیشه باید منتظر شکار کردن همدیگر باشید که چگونه همدیگه رو شکار می کنند و بعضی حیوانات وحشی حیواناتی را شکار می کنند که باورش سخته که در اینجا دریاچه ای رو میبینید که در داخل اب حیوانی داره شنا میکنه که بعد از اب میاد بیرون که اون حیوون پلنگ هست که اروم اروم از کنار و لب دریاچه حرکت میکنه که منتظر حیوانی است بعد که پس از مدتی اروم حرکت می کرد فهمیدیم که تمساحی اونور اب هست که پلنگ به ارومی رفت و تمساح رو شکار کرد.