تصادف راننده بی احتیاط در کارواش - شبکه‌ما

ویدئوی جالبی ببینیم از راننده ای که برای اولین بار به کارواش رفته و نمی داند کجا باید ترمز کند...

تصادف راننده بی احتیاط در کارواش

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی جالبی ببینیم از راننده ای که برای اولین بار به کارواش رفته و نمی داند کجا باید ترمز کند...