نانچیکو زدن حرفه ای بروس لی کوچولو - شبکه‌ما

ویدئوی جالبی از حرکات رزمی با نانچیکو توسط پسری با سن و سال کم را مشاهده میکنیم.

نانچیکو زدن حرفه ای بروس لی کوچولو

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی جالبی از حرکات رزمی با نانچیکو توسط پسری با سن و سال کم را مشاهده میکنیم.


  • استعداد پنهان
    استعداد پنهان |

    حالا دیگه هر جوجه فنچی برا ما شده بروسلی یا هرکسی که شنا یک دسته میره یا رو شصتاش شنا میره ظهور بروسلی از نظر من رحمت و وجودش نعمت و رفتنش حکمت الهی است افسوس که کسی این را درک نکر این حقیقت بروسلی است بنده سال ها رو خودش و فلسفش مطالعه عمیق دارم و اینقدر مجذوبشم که دیگران در حیرت اند به طوری که براحتی ازش الهام میگیرم من صادقانه اینو گفتم چرا چون که بفهمونم بروسلی اول کشف میخواد و این کاره خیلی سختیه دوست من.