یه تیکه آهن پاره که هنوز راه میره..! - شبکه‌ما

ویدئوی لاشه ماشین را میبینید که با تمام ظاهر خراب و داغونش هنوز میتواند راه برود.

یه تیکه آهن پاره که هنوز راه میره..!

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی لاشه ماشین را میبینید که با تمام ظاهر خراب و داغونش هنوز میتواند راه برود.