آموزش بدن سازی - بخش 2 - پرس سینه - شبکه‌ما

در این ویدیو تمرینات سینه را آموزش می دهیم.

آموزش بدن سازی - بخش 2 - پرس سینه

توضیحات:

در این ویدیو تمرینات سینه را آموزش می دهیم. برای این کار اولین ومهم ترین حرکتی که می توان به آن اشاره کرد، حرکت پرس سینه است. پرس سینه یا بهتر است بگوییم پرس عضلات سینه، در سه قسمت انجام می شود: قسمت زیر سینه، قسمت میان سینه و قسمت بالای سینه.

اولین و مهم ترین حرکت، حرکت پرس سینه یا پرس سینه به صورت تخت است.برای انجام این حرکت، ابتدا بر روی تخت دراز بکشید. فاصله دست ها باید به گونه ای باشد که زمانی که شخص در حال اجرای حرکت است و دو بازوی ورزشکار در یک خط قرار می گیرد، زاویه آرنج 90 درجه باشد. یرای سهولت در اندازه گیری، 4 انگشت باز از قسمت شیار هالتر فاصله بگیرید و پشت انگشت آخری را بگیرید...