تکان خوردن تکه گوشت در قصابي - شبکه‌ما

هنگامي که صاحب يک قصابي در فيليپين متوجه شد يک تکه بزرگ گوشت گاو در حال تکان خوردن است، از اين رخداد باورنشدني وحشتناک تصويربرداري...

تکان خوردن تکه گوشت در قصابي

توضیحات:

هنگامي که صاحب يک قصابي در فيليپين متوجه شد يک تکه بزرگ گوشت گاو در حال تکان خوردن است، از اين رخداد باورنشدني وحشتناک تصويربرداري کرد.