آموزش ASP.Net - بخش 3 - اولین برنامه - شبکه‌ما

در ادامه این سری آموزش ها، یک صفحه ASP.Net را ایجاد می کنیم.

آموزش ASP.Net - بخش 3 - اولین برنامه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در ادامه این سری آموزش ها، یک صفحه ASP.Net را ایجاد می کنیم. در محیط Visual Studio 2005 از منوی File گزینه New و از زیرمجموعه آن گزینه website را انتخاب می کنیم. در کادر ظاهر شده، گزینه ASP.Net Website و در قسمت location گزینه File System و همچنین توسط دکمه Browse مسیری را برای ذخیره وبسایت مشخص می کنیم. برای قسمت Language گزینه Visual C# را انتخاب می کنیم و بر روی دکمه OK کلیک می کنیم. با ظهور بستر ASP.Net چارچوب Active Server Page ارتقا پیدا کرد و ASP.Net ایجاد شد. ویژگی های اصلی ASP.Net شامل موارد زیر است: 

یک مدل برنامه منطقی شده که از فرم های وب استفاده می کند. فرم های وب دارای منطق نمایش و منطق تجاری جداگانه ای هستند که توسط فایل های کد ارائه می شوند...