شعر خوانی بسیار عالی از هلیا صادقی - شبکه‌ما

شعر خوانی بسیارزیبای هلیا صادقی  سرزمینم خاک افسونگر دل خاورمیانه نام تو تاریخ تو مردان کویت جاودانه من زن ایرانی ام ایرانی از جنس تن تو هم صبور و...

شعر خوانی بسیار عالی از هلیا صادقی

دسته بندی ها:
توضیحات:

شعر خوانی بسیارزیبای هلیا صادقی 

سرزمینم خاک افسونگر دل خاورمیانه
نام تو تاریخ تو مردان کویت جاودانه
من زن ایرانی ام ایرانی از جنس تن تو
هم صبور و هم غیورم طفلی از آبستن تو