اعجاز یاسین ۷ - ( گزیده ی شش دقیقه ای ) - شبکه‌ما

پیامبر مهر و رحمت (ص) فرمود: به خدا دوست داشتم سوره یاسین در قلب هر یک از افراد امت من جای گیرد.

اعجاز یاسین ۷ - ( گزیده ی شش دقیقه ای )

دسته بندی ها:
توضیحات:

پیامبر مهر و رحمت (ص) فرمود: به خدا دوست داشتم سوره یاسین در قلب هر یک از افراد امت من جای گیرد.