محمدعلی کلی-بوکس - شبکه‌ما

بعضی از ورزش ها خیلی خشن و خیلی سخت گیرانه هستند و وقتی پا تو این ورزش میزاری باید همش درگیر و زدوخورد داشته باشی...

محمدعلی کلی-بوکس

دسته بندی ها:
توضیحات:

بعضی از ورزش ها خیلی خشن و خیلی سخت گیرانه هستند و وقتی پا تو این ورزش میزاری باید همش درگیر و زدوخورد داشته باشی این ورزش بوکس که از ورزشهی خیلی خوب ولی همیشه باید درگیر باشی و باید اینقدر تمیرین داشته باشی که از امادگی جسمانی خوبی برخوردار باشی از بوکسر های معروف و مشهور دنیا که هیچ حریفی هم نداشت و تنها بوکسری بود که مسلمان شده و اون بکسر محمد علی کلی بود که هر وقتی میرفت تو رینگ بوکس حریفاشو با چند حرکت از پای در می اورد و خیلی سزسخت مبارزه می کرد