شیر وبوفالو - شبکه‌ما

شیر حیوانی است وحشی وشکار چی که به سلطان جنگل معروف اما گاهی اوقات وقتی ورق برگرده این سلطان جنگل عین موش میشه ومثل کاغذ...

شیر وبوفالو

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیر حیوانی است وحشی وشکار چی که به سلطان جنگل معروف اما گاهی اوقات وقتی ورق برگرده این سلطان جنگل عین موش میشه ومثل کاغذ که باد راحت میتونه این ور وانور ببره اونم همین طوری اینور واونور میره البته نه به خودی خود بلکه تو سرهای وشاخ هاسی حیوانی که خودش توسط شیر شکار میشه اونم حیونی نیست جز بوفالو ،بوفالویی که اگه باهم حملهخ کنند شیر این سلطان جنگلو عین برگ اینور وانور میندازن ومیکشنش دراین فیلم هم اول صحنه های شکار شدن بوفالو ها توسط شیر هایبه نمایش در می آید بعدش کار برعکس میشه واین شیر ها هستند که توسط بوفالو ها  به قول معروف شکار می شوند واز بین می روند