آموزش Windows Server 2008 - بخش 3 - تاریخچه ویندوز سرور - شبکه‌ما

در این بخش به تاریخچه ویندوز سرور می پردازیم، چرا که ممکن است در یک ISP یا یک شبکه محلی، ویندوزی از نوع سرور به...

آموزش Windows Server 2008 - بخش 3 - تاریخچه ویندوز سرور

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این بخش به تاریخچه ویندوز سرور می پردازیم، چرا که ممکن است در یک ISP یا یک شبکه محلی، ویندوزی از نوع سرور به جز آن چه که شما استفاده می کنید داشته باشد. به همین دلیل شما نیاز دارید که بدانید از چه ویندوزهایی می توان به عنوان ویندوز سرور استفاده کرد. از سال 1993 تا سال 2003 یک روند رو به پیشرفت در ویندوزهای سروری به وجود آمد. از این سال ویندوزهای زیر به ترتیب روانه بازار شدند:

  1. Windows NT Advanced Server 3.1
  2. Windows NT Server 3.5
  3. Windows NT Server 3.51
  4. Windows NT Server 4
  5. Windows NT Server Enterprise Edition
  6. Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition
  7. Windows 2000 Serevr Family
  8. Windows Server 2003