حمله حیوانات به انسان ها - شبکه‌ما

حیوانات وحشی باید در محیط وحشی خودشان زندگی کنند و زیاد نباید این حیوانات وحشی را در محیط خودمان دخل دهیم چون چنین حیواناتی وحشی...

حمله حیوانات به انسان ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانات وحشی باید در محیط وحشی خودشان زندگی کنند و زیاد نباید این حیوانات وحشی را در محیط خودمان دخل دهیم چون چنین حیواناتی وحشی هستند و اعتمادی بهشون نیست چون عقل و شعور و اختیار کاملی ندارند و باید مواظب حیوانات وحشی باشیم مثلا الان میبینید که یک اسب ابی شخص سیاپوست افریقایی را دنبال کرده و این شخص به زور از دست این حیوان وحشی فرار کرده و در جای دیگر بااینکه انسانها در قایق برروی اب بودند ولی تمساح بزرگی با پرش به سمت این قایق به انسانها حمله ور شده بود.