حمله شیر ها به ماشین - شبکه‌ما

هر کجا و در هر مکانی که باشی هر وقت حیوانات وحشی را دیدی  اگه اون حیوان وحشی هم شیرهای وحشی و درنده و خطرناک...

حمله شیر ها به ماشین

دسته بندی ها:
توضیحات:

هر کجا و در هر مکانی که باشی هر وقت حیوانات وحشی را دیدی  اگه اون حیوان وحشی هم شیرهای وحشی و درنده و خطرناک باشه باید پا به فرار گذاشت و زود اون صحنه خطرناک را ازش بگریزی چون هرلحظه ممکنه بهت حمله ور بشه و اگه شما در محیط و قلمرو این حیوانات باشی دیگه چه بدتر و باید فتحه رو بخونی ولی اینجا را ببینید که با اینکه ادمهای که سوار بر ماشین هستند و دارند از محیط وحشی و جای که حیوانات وحشی و شیرهای خطرناک و ترسناک هستند رد میشند که شیرها بادیدن ماشین به ماشین حمله ور میشند ولی نمیتونند کاری کنند.