تقابل مربی و شیر - شبکه‌ما

کسانی که حیوانات وحشی را نگه میدارند و از انها مراقبت می کنند و در خانه و یا در محیط خونه و یا در مزرعه...

تقابل مربی و شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

کسانی که حیوانات وحشی را نگه میدارند و از انها مراقبت می کنند و در خانه و یا در محیط خونه و یا در مزرعه خود نگهداری می کنند باید مراقب رفتار حیوانات وحشی باشند چون هرچند ممکنه رفتارهای ناشایستی از خودشان نشان بدهند ولی کسانی هم هستند که به صورت حرفه ای و بااگاهی کامل به حیوانات وحشی مثل شیر وحشی نزدیک میشند و از انها ترسی ندارند چون اگاهی لازم را دارند و اموزشهای لازم و اینکه کاملا شیرها را به خوبی میشناسند که اینجا مربی میره با شیرها و کنار انها بازی میکنه و با انها یکی میشه.