نگهداری حیوانات اهلی - شبکه‌ما

همه مردم در شهر و روستاها و همه جا زندگی عادی خودشونو دارند و برای زندگی کردن تلاشهای خود را برای ادامه زندگی میکنندولی بعضی...

نگهداری حیوانات اهلی

دسته بندی ها:
توضیحات:

همه مردم در شهر و روستاها و همه جا زندگی عادی خودشونو دارند و برای زندگی کردن تلاشهای خود را برای ادامه زندگی میکنندولی بعضی از افراد جامعه و مردم در کنار زندگی خود حیواناتی دارند که از انها نگهداری می کنند که این حیوانات را بهشون میگن حیوانات اهلی که با زندگی انسانها سازگاری دارند و میتونند با این حیوانات امور زندگی خودشان را بگذرونند بعضی از افراد کبوترهای زیادی دارند و از انها خوب نگهداری میکنند و بعضی دیگه از سگها و بعضی هم از حیوانات وحشی که این حیوانات وحشی را با دست اموز کردن اهلی میکنند.