درگیری سگ با راسو - شبکه‌ما

اینجا سگی را میبینید که انگار دنبال چیزی میگرده و داره اروم اروم میره جلو و داره با حس بویایی قوی خودش همه جا را...

درگیری سگ با راسو

دسته بندی ها:
توضیحات:

اینجا سگی را میبینید که انگار دنبال چیزی میگرده و داره اروم اروم میره جلو و داره با حس بویایی قوی خودش همه جا را بو میکشه تا دنبال چیزی که هست پیداش کنه همینطور که میره جلو یهویی با یک حیوان برخورد میکنه بله دنبال همین حیوان بود که اسم این حیوان راسوی بد بو است که سگ میخواد این حیوان را گیر بندازه چون صاحب سگ از سگ خواسته بود که این حیوان رو بیاره پیش خودش بعد کمی درگیری بین سگ و راسو صاحب صگ از سگ میخواد که اروم باشه و سگ هم با ارومی میشینه و بعد صاحب سگه با یک دستگیره میخواد راسو رو بگیره که....