اوج قدرت ایران - شبکه‌ما

حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس از دیر باز بوده وبعد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بیشتر هم شده است حضوری که به گفته خود...

اوج قدرت ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس از دیر باز بوده وبعد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بیشتر هم شده است حضوری که به گفته خود آمریکایی ها برای تامین امنیت جهانی وکشور های منطقه لازم وضروری بوده است وهمچنین این حضور را برای مهار ایران نیز ضروری می دان اما این حضور نظامی آمریکایی ها که معمولا" با کشتی های هواپیما بر وبزرگ همرا ه بوده است  که آمریکا این موضوع را موضع قدرت خودش در منطقه  میدونه وبه آن کبر می ورزه اما این نقطه قوت الان با وجود دستاورد های نظامی ایران به یک نقطه ضعف تبدیل شده است که خود آمریکایی ها به آن اذعان داشتند وازآن می ترسند