دوستی با شیر وحشی - شبکه‌ما

اهمیشه گفتن که هر وقت میخوای دوستی را انتخاب باید دوست خوبی باشه که از نظر پاکی و درستی و صداقت خیلی خوب باشه و...

دوستی با شیر وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

اهمیشه گفتن که هر وقت میخوای دوستی را انتخاب باید دوست خوبی باشه که از نظر پاکی و درستی و صداقت خیلی خوب باشه و اینکه اون دوست کم خطر و اینکه به تو صدمه ای نرسونه ولی گاه وقت ماکارهای انجام میدیم که به دور از تصور هست و خیلی هم خطرناکه که با چه کسان و چه چیزهای دوست میشیم که در اینجا مردی را میبینید که رفته با چندتا از شیرها وحشی و خطرناک که ممکنه هم به او اسیب و صدمه برسونند دوست شده و جالبه که این مرد به راحتی با انها بازی میکنه و بدتر از اون اینه که میاد این حیوانهای وحشی را هم بوس و ماچ میکنه