اگه به دنیا بخندی دنیا هم به تو میخنده - شبکه‌ما

بنام خدا، سلام(یه صبح دوشنبه در ایستگاه ترام-وا-/اگه به دنیا بخندی دنیا هم به تو میخنده/ خنده جدید بودا/) باتشکر از ویدئو باید بگویم،ببینید با...

اگه به دنیا بخندی دنیا هم به تو میخنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

بنام خدا، سلام(یه صبح دوشنبه در ایستگاه ترام-وا-/اگه به دنیا بخندی دنیا هم به تو میخنده/ خنده جدید بودا/) باتشکر از ویدئو باید بگویم،ببینید با چه ویدئوهای ساده ای بعضی از تعالیم بودائیسم را در دنیای غرب تشنه معنویات و به پوچ گرایی رسیده، تبلیغ میکنند، یعنی دین ما - بودایی- یک دین شاد است و برای شاد زیستن شما برنامه دارد پس میتوانید برای آگاهی از سایر تعالیم آن تحقیق کنید/ مثل اینکه یک صاحبخانه با روی باز یک میهمان را استقبال کند ، واقعا چه اثر مثبت و گرمی در روحیه او تا ابد باقی گذاشته است؟! و این باعث ترویج بودائیسم شده و میشود/حال مقایسه کنید با بعضی از ما که چگونه میخواهیم دیگران را به اسلامی دعوت کنیم که سراسرش عشق و مهربانی وعطوفت است. مثل داعش نادان که بزور شمشیر مردم را میخواهد مسلمان کند،. نکته بعدی در انتخاب روز انجام این تبلیغ است، دوشنبه که روز اول کاری هفته است و....