حیوانات در محیط وحشی - شبکه‌ما

در محیط وحشی که همه حیوانات وحشی هستند و با درگیری های زیاد دارند در کنار هم زندگی میکنند و با شکار کردن همدیگه امورات...

حیوانات در محیط وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در محیط وحشی که همه حیوانات وحشی هستند و با درگیری های زیاد دارند در کنار هم زندگی میکنند و با شکار کردن همدیگه امورات خود و زندگی خودشان را ادامه و به سر میبرند و بااینکه این حیوانت وحشی همدیگه رو شکار می کنند ولی باز هم در کنار همدیگه هستند و چون جای دیگه ندارند و فقط همین محیط وحشی هست که همه حیوانات در ان زندگی میکنند که در اینجا پرنده ای رو میبینید که برروی زمین افتاده و روباهی هم به این پرنده حمله میکنه و روباه اینقدر دور این پرنده دور میزنه که پرنده گیج میشه .