دستگیری عبدالمالک ریگی - شبکه‌ما

عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله که در شرق کشور انجام کارهای ترویستی علیه ملت ایران راداشته در یک ماموریت مخوف اطلاعاتی وبا همکاری ارتش جموهوری...

دستگیری عبدالمالک ریگی

دسته بندی ها:
توضیحات:

عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله که در شرق کشور انجام کارهای ترویستی علیه ملت ایران راداشته در یک ماموریت مخوف اطلاعاتی وبا همکاری ارتش جموهوری اسلامی ایران با وزرات اطلاعات در تیر ماه 1388 دستگیر شد عبدالمالک ریگی فردی جنایت کار بود و در شرق کشور دست به عملیات های ترویستی علیه ملت ایران می زد او با حمایت آمریکا وانگلیس واسرائیل با تاسیس یک گروه نظامی به نام جندالله که بیشتر شبیه جندالشیطان بود دست به قتل وبمب گذاری وکشتن مردم بیگناه سیستان وبلوچستان می کرد او با شعار عدالت خواهی مردم بلوچستان این کارها را می کرد اما در واقع او به خود مردم بلچ هم رحم نمی کرد