حمایت یک شیر از گوزن - شبکه‌ما

شیر ها حیواناتی درنده و گوشت خوار هستند وبیشتر به گوزنها وگورخرها حمله میکنند اما وقتی احساست یک شیر گل کنه گل کرده دیگه  وبخواد...

حمایت یک شیر از گوزن

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیر ها حیواناتی درنده و گوشت خوار هستند وبیشتر به گوزنها وگورخرها حمله میکنند اما وقتی احساست یک شیر گل کنه گل کرده دیگه  وبخواد از حیونی حمایت کنه حمایت میکنه وخوش بحال اون حیونی که حامی مثل شیر پشت سرش باشه چون دیگه از هیچ چیزی هراس نداره  و راحت میتونه به  کارهایش برسه در این فیلم یه بچه گوزن که در دشت مشغول چرا بود توسط یک شیر مورد حمله واقع میشه اما به جای اینکه شیر اونو کشته وبخورد مورد نوازش قرار میده وباهاش بازی میکنه که یکی از صحنه های عجیب می باشد ولی در آخر باز این شیر هم نمی تونم مانع کار طبیعت بشه واین بچه گوزن توسط یه شیر دیگه کشته میشه