شکست عشقی(خخخخخ) - شبکه‌ما

ببین فقط چه تو گوشی میزنه پسره به دختره ته خندســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت یعنی عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیه

شکست عشقی(خخخخخ)

دسته بندی ها:
توضیحات:
ببین فقط چه تو گوشی میزنه پسره به دختره ته خندســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت یعنی عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیه