سگ های اهلی وحشی - شبکه‌ما

ما یه وقتای حیواناتی را میاریم و تعلیم و پرورش میدیم که این حیوانات وحشی هستند و نمیشه رو این حیوانات  حساب کرد بعضی حیوانات...

سگ های اهلی وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ما یه وقتای حیواناتی را میاریم و تعلیم و پرورش میدیم که این حیوانات وحشی هستند و نمیشه رو این حیوانات  حساب کرد بعضی حیوانات مانند سگ که با انسانها کمی سازگار هستند که به انسانها در امور بعضی کارها کمک کنند ولی سگهای هم هستند که خیلی وحشی هستند مثلا اینجا رو ببینید که چند تا سگ که اول اهلی بودند و بعد به دنبال یک گاو اهلی که به دنبال این گاو هستند و به گاو حمله کردند و گاو را با دندانهای خود میگرفتند و حتی به گرازی هم حمله کردند که گراز را گرفتند و تکه پارش کردند.