سگ --- رکس - شبکه‌ما

بعضی حیوانات اهلی خیلی خوب هستند و این حیوانات میتونند انسانها در در کارها کمک و یاری دهند اگه این حیوانات را به خوبی تعلیم...

سگ --- رکس

دسته بندی ها:
توضیحات:

بعضی حیوانات اهلی خیلی خوب هستند و این حیوانات میتونند انسانها در در کارها کمک و یاری دهند اگه این حیوانات را به خوبی تعلیم و پرورش داده باشید هر جای که میخوایید برید اون حیوون باهاتون میاد و بهتون در کارهای که از یک سگ برمیاد براتون انجام میده که اینجا کسی رو میبینید که سگی به نام رکس داره و اونو به خوبی تعلیم داده و هر کاری که الان به شمیگه انجام میده و الان بهش میگه که بیا بین دو پای اون حرکت کنه و اونم هم همین کاررو میکنه و دوباره بهش میگه که بره بیرون و اون سگ هم میره بیرون و...........