کفتار و خوردن بچه گراز - شبکه‌ما

در محیط های وحشی که جانوران و حیوانات وحشی هستند و در انجا زندگی و تردد می کنند باید همیشسه مواظب و مراقب اطراف خود...

کفتار و خوردن بچه گراز

دسته بندی ها:
توضیحات:

در محیط های وحشی که جانوران و حیوانات وحشی هستند و در انجا زندگی و تردد می کنند باید همیشسه مواظب و مراقب اطراف خود باشید و هر حیوانی باید اطراف خود را دید بزنه تا خدای نکرده یه حیوان وحشی به اونا حمله نکنه و شکار نشوند طبیعت حیوانات وحشی طبیعت درنده و خطرناکی هست که هر حیوانی باید مواظب خانواده و بچه های خود باشد که در اینجا کفتار کثیف و خطرناکی را میبینید که به بچه گرازی حمله کرده و اون بچه گراز کوچولو رو وقتی که زتده هست داره میخوره و این خصلت کثیف کفتارهاست