شیر خسته - شبکه‌ما

در میحط های وحشی و در میان حیوانات وحشی شیرها که خیلی وحشی و خطرناک هستند و تنها حیوانی هست که در میان حیوانات وحشی...

شیر خسته

دسته بندی ها:
توضیحات:

در میحط های وحشی و در میان حیوانات وحشی شیرها که خیلی وحشی و خطرناک هستند و تنها حیوانی هست که در میان حیوانات وحشی و در محیط و طبیعت وحشی حکمرانی میکنه و کار خود را برای شکار کردن انجام میده ولی این شیرها هم گاه وقتی که نمیتونند شکاری داشته باشند و دست خالی برمیگردند باید با شکم گرسنه روز خود را سیر کنند الان شیری با عظمت را میبینید که الان با چهره ای خسته و اشفته میاد بر زیر تخته سنگی مینشینه که باراون هم داره میباره و بعضی ها هم دارند ازش فیلم می گیرند.