ساخت چراغ با پرتقال - شبکه‌ما

در این ویدیو به کمک دو وسیله معمولی که در هر آشپزخانه ای پیدا می شود، یک لامپ سیار می سازیم.

ساخت چراغ با پرتقال

توضیحات:

در این ویدیو به کمک دو وسیله معمولی که در هر آشپزخانه ای پیدا می شود، یک لامپ سیار می سازیم.

لوازم مورد نیاز:

  • روغن زیتون
  • پرتقال

 

ابتدا از میانه، پوست پرتقال را برش دهید. سپس پوست را از گوشت پرتقال جدا کنید. دقت کنید که قسمت زائد میان پرتقال را از پوست جدا نکنید. سپس داخل این قسمت روغن زیتون بریزید. مطمئن شوید که قسمت زائد به روغن زیتون آغشته شود. از قسمت دیگر پوست می توانید به عنوان بادگیر استفاده کنید. برای این کار مقداری از دور پوست را ببرید و در انتهای آن یک سوراخ ایجاد کنید ( به ویدیو دقت کنید). سپس این قسمت را بر روی برش قبلی قرار دهید. این چراغ ساده می تواند در حدود 6 تا 8ساعت روشنایی برایتان ایجاد کند.