octet,decimal,binary در مدیریت شبکه tcp-ip - شبکه‌ما

در این ویدئو از سری ویدئو های اموزشی میخواهیم شما را با اکتت دسیمال و باینری اشنا کنیم.

octet,decimal,binary در مدیریت شبکه tcp-ip

توضیحات:

در این ویدئو از سری ویدئو های اموزشی میخواهیم شما را با اکتت دسیمال و باینری اشنا کنیم.توضیحی که باید در رابطه با این مفاهیم داده شود در رابطه با کاربرد انها در بحپ ای پی ادرس و میریت شبکه میباشد.در این قسمت بایستی اشاره کرد که موارد اشاره شده را میتوان از اصول این پروتکل برشمرد و نیز کاربد وسیع و فراوانی در این پروتکل خواهند داشت.انچهکه قابل ذکر است این پروتکل یکی از پروتکل های اینترنتی رایج میباشد که استفاده و کاربرد بسیاری نیز در اینترنت و نیز شبکه های داخلی خواهد داشت.از جمله کاربرد های دیگر ان نیز میتوانیم به این مورد اشاره کنیم که یادگیری این پروتکل ها قدمی برای اموزش کد نویسی در بخش های مختلف ای تی میباشد از جمله سایت نویسی که با توجه به نیاز روز افزون بازار کار میتوان گفت با یادگیری این اموزش ها میتوانیم درامد مناسبی در این زمینه داشته باشیم.