آموزش کنترل خواب و رفع استرس در آلفای ذهنی ، به ویژه برای دبیرستانی ها و کنکوری ها - شبکه‌ما

آلفای ذهنی موقعیت خاصی از مغز است که در آن فرکانس امواج مغزی کاهش می یابد و به هشت تا دوازده سیکل در ثانیه می...

آموزش کنترل خواب و رفع استرس در آلفای ذهنی ، به ویژه برای دبیرستانی ها و کنکوری ها

توضیحات:

آلفای ذهنی موقعیت خاصی از مغز است که در آن فرکانس امواج مغزی کاهش می یابد و به هشت تا دوازده سیکل در ثانیه می رسد،در این حالت،فرد به تمرکز فوق العاده ای دست می یابد و قادر خواهد بود به موضوع مورد علاقه اش فکر کند و از هجوم افکار مزاحم رهایی یابد و اضطراب نیز از بین میرود