زندگی حیوانات بر روی زمین - شبکه‌ما

کره زمین تنها سیاره ای است که در میان همه سیاره ها موجودات زنده میتونند بر روی این کره زمین زندگی کنند و تنفس کنند...

زندگی حیوانات بر روی زمین

دسته بندی ها:
توضیحات:

کره زمین تنها سیاره ای است که در میان همه سیاره ها موجودات زنده میتونند بر روی این کره زمین زندگی کنند و تنفس کنند کره ای زمین که همه حیوانات و موجودات زنده برروی ان زندگی میکنند که هر موجودی در هرجای از این کره زمین مشغول زندگی کردن خود است که حیوانات هم در این کره در هر نقاط از زمین زندگی خود را دارند ادامه میدند موجوداتی که بعضی از انها در ایها و دریاها و اقانوس ها زندگی میکنند مانند ماهی ها و کوسه ها و نهگنه های بزرگ و خیلی از موجودات دیگه در ابها که زندگی خود را دارند