کره زمین - شبکه‌ما

ما انسانها در جهانی زندگی میکنیم که خلقتی از جانب خالق یکتا خداوند است که واقعا خلقتی بزرگ و عجیب و فوق العادع را که...

کره زمین

دسته بندی ها:
توضیحات:

ما انسانها در جهانی زندگی میکنیم که خلقتی از جانب خالق یکتا خداوند است که واقعا خلقتی بزرگ و عجیب و فوق العادع را که از تصور و درک ما هم کمی به دور است را افریده که ما انسانها در چنین جای زندگی کنیم جهان ما که و این دنیایی هستی که از منظومه شمسی بنا نهاده شده که این منظومه خود از چندین سیاره شکل گرفته که سیاره های عطارد و زهل و مشتری و مریخ و زمین و سیارهای دیگه که شاید هم باشند این منظومه شمسی را شکل دادند که ما انسانها تنها در سیاره زمین میتونیم زندگی کنیم چون....