نمایش با شیرهای وحشی - شبکه‌ما

سیرک های که در انها بیشتر برای نمایش دادن به کار میروند که باعث شادی همه بشه و خوشحال باشند که در بعضی از سیرک...

نمایش با شیرهای وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سیرک های که در انها بیشتر برای نمایش دادن به کار میروند که باعث شادی همه بشه و خوشحال باشند که در بعضی از سیرک ها که از حیواناتی برای نمایش استفاده می کنند تا از جذابیت خاصی برخوردار باشند و همه مردم به سیرکها بیاند و درامد خوبی هم داره ولی در این سیرک که حیوانات وحشی تری که ممکنه خطرناک باشند استفاده میکنند شیرها که حیوانات وحشی هستند را به سیرک ها اوردند که دو نفر میخواهند با شیر بازی سیرک و نمایشی رو به نمایش بگذارند که یک خانم با یک شیر در بالا تاب میرند و تاب بازی میکنند.