انسان ماهی - شبکه‌ما

چند نفر برای گردش رفته بودند بیرون جای که اب باشه که بتونند خوش بگذرونند و با هم تصمیم گرفتند که بر لبه پرتگاهی که...

انسان ماهی

دسته بندی ها:
توضیحات:

چند نفر برای گردش رفته بودند بیرون جای که اب باشه که بتونند خوش بگذرونند و با هم تصمیم گرفتند که بر لبه پرتگاهی که در بالای دریا قرار داشت رفتند در بالای تپه ای رفتند که دریا در زیر ایت تپه و پرتگاه قرار داشت و این فاراد و که اومده بودند تفریح و گردش کنند از همون بالای تپه شروع کردند به فیلمبرداری از خودشون و از دریا هم فیلم برداری می کردند در زیر تپه و لبه دریا که تخنه سنگهای بود که در اب قرار داشتند وقتی داشت فیلم از اون تخته سنگها میگرفت که برروی تخته سنگ جانوری به شکا ماهی که انسان هم بود