نمایش شیر در سیرک - شبکه‌ما

شیرها در کجا که باشند همیشه خطری هستند و نمیشه رو شیرهای وحشی حساب کرد هرچند که انها را تربیت و پرورش داده باشیم چون...

نمایش شیر در سیرک

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیرها در کجا که باشند همیشه خطری هستند و نمیشه رو شیرهای وحشی حساب کرد هرچند که انها را تربیت و پرورش داده باشیم چون شیر وحشی و عقل و شعور که نداره وقتی که زد به سرش دیگه دوست و دشمن نمیشناسه میزنه و حمله میکنه الان در این سیرک که میبینید دونفر که یکی خانم و دیگری اقا هست در سیرکی با یک شیر در حال نمایش های هستند که همه رو به وجه بیارن که اون اقاهه با قاشوقی که تو دهنش داشت و چیزی همداخل قاشق بود شیر هم با دهان خطرناک و ترسناکش اون قاشق داخل دهان اون اقاهه رو گرفت و خورد