کُهن سال ترین انسان جهان - شبکه‌ما

رِنج سنی انسان ها به طور معمول بازه ی مشخصی را شامل می شود .

کُهن سال ترین انسان جهان

دسته بندی ها:
توضیحات:

رِنج سنی انسان ها به طور معمول بازه ی مشخصی را شامل می شود . عموم انسان ها در نهایت در حدود 80 الی 90 سال عمر می کنند . این بازه ی سنی در کشور های مختلف متفاوت است . به طور مثال متوسط عمر مردم ژاپن از بقیه ی مردم کشور های جهان بالاتر است و همچنین مردم روستایی بیشتر از مردم شهری عمر می کنند . اما در این میان برخی از مردم می باشند که عمر آنها بسیار بیشتر از دیگر انسان ها می باشند . عواملی همچون رژیم تغذیه ، اقلیم آب و هوایی ، ورزش و فعالیت بدنی و مواردی از این قبیل در افزایش طول عمر انسان ها موئثر می باشد . در این ویدیو شما با کُهن سال ترین فرد جهان رو به رو می شوید .