رتبه بندی 10 عدد از فقیرترین کشور های جهان - شبکه‌ما

کشورهای جهان از لحاظ دارا بودن منابع و همچنین میزان تولید ناخالص ملی ، سطح درآمد مردم و وضعیت معیشتی آنها به دو دسته ی...

رتبه بندی 10 عدد از فقیرترین کشور های جهان

دسته بندی ها:
توضیحات:

کشورهای جهان از لحاظ دارا بودن منابع و همچنین میزان تولید ناخالص ملی ، سطح درآمد مردم و وضعیت معیشتی آنها به دو دسته ی فقیر و غنی تقسیم می شوند . هر چه میزان تولید ناخالص ملی یک کشور افزایش پیدا کند و نیروی کار بیشتری تربیت کند ، کشور به سمت غنی تر شدن پیش می رود . البته برخی از کشورها نیز باوجود منابع اولیه ی زیاد ، بازهم در رده ی کشور های فقیر قرار می گیرند که علتش عموما ضعف در مدیریت و همچنین فساد مالی میان سردمداران آن است که در نهایت منجر به زندگی در فقر مردم آن کشور می شود و از این نمونه می توان برخی از کشور های آفریقایی را نام برد . در این ویدو 10 عدد از فقیرترین کشور های جهان به ترتیب لیست شده اند و شما می توانید آنها را با یکدیگر مقایسه نمایید .