ناب نکات حاج آقای قرائتی در رابطه با مثلث توبه - شبکه‌ما

حاج آقای قرائتی مسیر درست حرکت انسان را یک خط راست معرفی می کند که با انحراف انسان از صراط مستقیم و اوج گیری گناهان...

ناب نکات حاج آقای قرائتی در رابطه با مثلث توبه

دسته بندی ها:
توضیحات:

حاج آقای قرائتی مسیر درست حرکت انسان را یک خط راست معرفی می کند که با انحراف انسان از صراط مستقیم و اوج گیری گناهان دو مسیر دیگر یکی بصورت صعود به سمت گناه و آنگاه توبه در صورت مجال و سپس بازگشت به مسیر مستقیم و دیگری به صورت صعود به سمت گناه و نزول در چاه گناهان که در این صورت توبه بسی سخت میگردد.

بیاندیشیم ... آیا پس از انحراف از مسیر مستقیم در زندگی باز هم بازگشتی خواهیم داشت یا به یکباره و بی خبر عمرمان به پایان می رسد و مجال توبه نمی یابیم؟؟؟