کلیپ آموزش کرمانجی ببینید - شبکه‌ما

دانلود ویدیو - کلیپ - موزیک ویدیو و بهتربن فایلها در شبکه ما - کلیپ آموزش کرمانجی ببینید

کلیپ آموزش کرمانجی ببینید

دسته بندی ها:
توضیحات:

 • سعید رضا
  سعید رضا |

  لینکهای دانلود آموزش کردی کرمانجی(این فیلمها نسبت به فیلم های اصلی موجد کم حجم ترند و سریعتر دانلود می شوند)
  60 درس-فیلمهای آموزشی کرمانجی-سوربون فرانسه
  1
  https://www.dropbox.com/s/frpckmub5lf8nwq/Dersa01.mp4?dl=1
  2
  https://www.dropbox.com/s/ah40jqls1iw873u/Dersa02.mp4?dl=1
  3
  https://www.dropbox.com/s/ryds32uvt9w6n1s/Dersa03.mp4?dl=1
  4
  https://www.dropbox.com/s/fyfm1qpj1mec835/Dersa04.mp4?dl=1
  5
  https://www.dropbox.com/s/ey7cp0nai57hpm2/Dersa05.mp4?dl=1
  6
  https://www.dropbox.com/s/b5b5bc01op3dl63/Dersa06.mp4?dl=1
  7
  https://www.dropbox.com/s/qp8lmlw60fwp1kk/Dersa07.mp4?dl=1
  8
  https://www.dropbox.com/s/djs9z1wr6tap3ax/Dersa08.mp4?dl=1
  9
  https://www.dropbox.com/s/z8gd0eb68o7zly3/Dersa09.mp4?dl=1
  10
  https://www.dropbox.com/s/22dr382nfpjg26y/Dersa10.mp4?dl=1
  11
  https://www.dropbox.com/s/d8nh2wvcmzzrweb/Dersa11.mp4?dl=1
  12
  https://www.dropbox.com/s/cqt1akvy91o4245/Dersa12.mp4?dl=1
  13
  https://www.dropbox.com/s/0e2c1b6gpu01zpp/Dersa13.mp4?dl=1
  14
  https://www.dropbox.com/s/5ek88yfd8noiyb4/Dersa14.mp4?dl=1
  15
  https://www.dropbox.com/s/p57o89lyhb85dxv/Dersa15.mp4?dl=1
  16
  https://www.dropbox.com/s/tkdixo88id7xuon/Dersa16.mp4?dl=1
  17
  https://www.dropbox.com/s/4fi1ircq4ujvzfj/Dersa17.mp4?dl=1
  18
  https://www.dropbox.com/s/qizxtvu6agyvurw/Dersa18.mp4?dl=1
  19
  https://www.dropbox.com/s/6faq2h8ecl5jllh/Dersa19.mp4?dl=1
  20
  https://www.dropbox.com/s/vjkajz7vueryi4u/Dersa20.mp4?dl=1
  21
  https://www.dropbox.com/s/tlu9ucd1uswze11/Dersa21.mp4?dl=1
  22
  https://www.dropbox.com/s/9ygj1bgi2xtcrih/Dersa22.mp4?dl=1
  23
  https://www.dropbox.com/s/xlw29jogieoaf03/Dersa23.mp4?dl=1
  24
  https://www.dropbox.com/s/l96h5x5l4zlw3b5/Dersa24.mp4?dl=1
  25
  https://www.dropbox.com/s/umfamcu1qf72qew/Dersa25.mp4?dl=1
  26
  https://www.dropbox.com/s/8koqwjydynd8sy3/Dersa26.mp4?dl=1
  27
  https://www.dropbox.com/s/qx3rzc4iiwhn1ri/Dersa27.mp4?dl=1
  28
  https://www.dropbox.com/s/zqt4olsqgcrpdd5/Dersa28.mp4?dl=1
  29
  https://www.dropbox.com/s/56fa7ve8eyzo64p/Dersa29.mp4?dl=1
  30
  https://www.dropbox.com/s/jnzpuihygvdgpcx/Dersa30.mp4?dl=1
  31
  https://www.dropbox.com/s/ravy0dp6gsvwbrc/Dersa31.mp4?dl=1
  32
  https://www.dropbox.com/s/87rwp4uzeych9fd/Dersa32.mp4?dl=1
  33
  https://www.dropbox.com/s/ul5vwv8klfhevfs/Dersa33.mp4?dl=1
  34
  https://www.dropbox.com/s/mvfd5tv1so232aw/Dersa34.mp4?dl=1
  35
  https://www.dropbox.com/s/4ifpili8wua7cjx/Dersa35.mp4?dl=1
  36
  https://www.dropbox.com/s/aouk6fzd80zs2c2/Dersa36.mp4?dl=1
  37
  https://www.dropbox.com/s/1c45o5wsp1h9xi9/Dersa37.mp4?dl=1
  38
  https://www.dropbox.com/s/os851xg7rn2tjsa/Dersa38.mp4?dl=1
  39
  https://www.dropbox.com/s/v17wiysgifvcajd/Dersa39.mp4?dl=1
  40
  https://www.dropbox.com/s/hih34jtwxvtf5ux/Dersa40.mp4?dl=1
  41
  https://www.dropbox.com/s/osg1pupghqfvnd9/Dersa41.mp4?dl=1
  42
  https://www.dropbox.com/s/dxq9cti02y985rh/Dersa42.mp4?dl=1
  43
  https://www.dropbox.com/s/yuib5o2grg3sqf1/Dersa43.mp4?dl=1
  44
  https://www.dropbox.com/s/ssklk4gxyypfi8o/Dersa44.mp4?dl=1
  45
  https://www.dropbox.com/s/wsix2qm6ggzh4r9/Dersa45.mp4?dl=1
  46
  https://www.dropbox.com/s/wk472dpovqqj8y9/Dersa46.mp4?dl=1
  47
  https://www.dropbox.com/s/r5th1vghqowcxlx/Dersa47.mp4?dl=1
  48
  https://www.dropbox.com/s/x3stn19s8j73qrb/Dersa48.mp4?dl=1
  49
  https://www.dropbox.com/s/zr0cwz82wrzexln/Dersa49.mp4?dl=1
  50
  https://www.dropbox.com/s/sle1ljee6fqd6tf/Dersa50.mp4?dl=1
  51
  https://www.dropbox.com/s/5hu3ivh3kz6kloi/Dersa51.mp4?dl=1
  52
  https://www.dropbox.com/s/2u5g0sk1alaj0or/Dersa52.mp4?dl=1
  53
  https://www.dropbox.com/s/55wkidnjxzteyyh/Dersa53.mp4?dl=1
  54
  https://www.dropbox.com/s/8rsimilir1bo95r/Dersa54.mp4?dl=1
  55
  https://www.dropbox.com/s/65kdpnvqkp2pdxp/Dersa55.mp4?dl=1
  56
  https://www.dropbox.com/s/xxa53z8e25hch1k/Dersa56.mp4?dl=1
  57
  https://www.dropbox.com/s/9y22z31lg7nqwmh/Dersa57.mp4?dl=1
  58
  https://www.dropbox.com/s/2asx9zvwma3ubx9/Dersa58.mp4?dl=1
  59
  https://www.dropbox.com/s/5yhy4selay0on9i/Dersa59.mp4?dl=1
  60
  https://www.dropbox.com/s/okz4mx4yz8ghct7/Dersa60.mp4?dl=1