سریعترین سگ - شبکه‌ما

در بین حیوانات و بعضی از حیوانات از سرعت بالای برخوردار هستند مثلا اهوها و گوزن ها سرعت بالای دارند ولی چیتا که یک حیوان...

سریعترین سگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

در بین حیوانات و بعضی از حیوانات از سرعت بالای برخوردار هستند مثلا اهوها و گوزن ها سرعت بالای دارند ولی چیتا که یک حیوان وحشی است سریعترین حیوان دنیاست و شکی توش نیست ولی اینجا را مشاهده کنید که حیوانات دیگری هم هستند که از سرعت خوبی برخوردار هستند در بیابانی که چند نفر از اعراب اهویی را اوردند که در بیابان رها کنند و بعد ستا سگ هم همراهشون دارند که به دنبال این اهو بدوند و ببینند که واقعا سرعت این سگها تا چقدر است اهو را رها می کنند تا فرار کند بعد فرار کردن اهو این افرار سه تا سگ را هم رها می کنند تا....