مقایسه سرعت چیتا با سرعت سگ - شبکه‌ما

حیوانات که در محیط وحشی هستند و خیلی از این حیوانات همه سرعت خیلی خوبی دارند برای فرار کردن یا برای شکار کردن که معمولا...

مقایسه سرعت چیتا با سرعت سگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانات که در محیط وحشی هستند و خیلی از این حیوانات همه سرعت خیلی خوبی دارند برای فرار کردن یا برای شکار کردن که معمولا حیوانی به نام چیتا سریعترین سرعت را در بین حیوانات و جانداران روی زمین است و چیتا را سریعترین حیوان روی زمین نامیدند که در این میان دو فرد امدند که سرعت حیوان دیگری را با چیتا مقایسه کنند که واقعا ببینند که کدو حیوان از سرعت بالای برخوردار هست چیتا که زبان زد همه حیوانات و انسانها است در این فیلم میخواییم سرعت چیتا و سرعت سگ را مقایسه کنیم که کدوم سریعترند..