مسابقه بین یوزپلنگ ها در باغ وخش - شبکه‌ما

باغ وحش جایی است که بیشتر حیوانات وحشی را در ان نگهداری می کنند هرحیوان وحشی که در محیط وحشی هست را در این باغ...

مسابقه بین یوزپلنگ ها در باغ وخش

دسته بندی ها:
توضیحات:

باغ وحش جایی است که بیشتر حیوانات وحشی را در ان نگهداری می کنند هرحیوان وحشی که در محیط وحشی هست را در این باغ وحش نگه میدارند و این حیوانات وحشی که در باغ وحش هستند کارشناسان و کسانی که بااین حیوانات اشنایی کاملی دارند انها را تعلیم و پرورش میدند که برای انجام کارها از انها استفاده کنند و این حیوانات به شکل بهتری در اختیار انسانها باشند که بعضی از این حیوانات را برای نمایش دادن مورد استفاده قرار می دند و یا از انها برای مسابقه دادن در این باغ و حش مرود استفاده قرار می گیرند.