توله های سگ وحشی - شبکه‌ما

سگ های وحشی که از حیوانات بسیار وحشی در محیط و طبیعت وحشی هستند که خیلی خطرناک هستند که این حیوانات با هم به شکار...

توله های سگ وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سگ های وحشی که از حیوانات بسیار وحشی در محیط و طبیعت وحشی هستند که خیلی خطرناک هستند که این حیوانات با هم به شکار می روند و گروهی با هم همیشه هستند که در اینجا که در باغ وحش است حیواناتی را نگهداری می کنند و الان که دو تا از توله ها و بچه های یک سگ وحشی را میبینید که چقدر ناز هستند و نگهبانان و مراقبان از این توله ها نگهداری می کنند و انها را پرورش می دند که تا کسی رو اذیت نکنند و به این توله های سگ وحش اب و غذا میدند که خوب بزرگ شوند