آموزش تردستی با دیوید کاپرفیلد - شبکه‌ما

هر کجا که اسمی از جادوگری و تردستی های محیرالعقول می باشد ، نام دیوید کاپرفیلد هم شنیده می شود .

آموزش تردستی با دیوید کاپرفیلد

دسته بندی ها:
توضیحات:

هر کجا که اسمی از جادوگری و تردستی های محیرالعقول می باشد ، نام دیوید کاپرفیلد هم شنیده می شود . او یکی از اسطوره های بی بدیل تردستی و جادوگری است . در زمانی که کاپرفیلد تردستی های معروف خود را انجام می داد ، هیچ رقیبی برای او در این حوزه وجود نداشت و البته هنوز هم تردستی های او برای طرفدارانش جالب توجه است . هنوز هم نمایش زیبای کاپرفیلد برای عبور از دیوار چین در صدر جادوهای عصر حاضر قرار دارد و برخی از راز های عملکرد او در حین این نمایش ها هنوز به طور کامل فاش نشده و در حاله ای از ابهام قرار دارد . در این ویدیو شما ترفندهایی از تردستی های خاص دیوید کاپرفیلد را خواهید دید .