نبرد حیوانات با هم - شبکه‌ما

واقعا محیط وحشی و طبیعت وحشی جای همه حیوانات وحشی است که تنها خودشون میتونند در چنین جای وحشی و درنده که همدیگه رو تیکه...

نبرد حیوانات با هم

دسته بندی ها:
توضیحات:

واقعا محیط وحشی و طبیعت وحشی جای همه حیوانات وحشی است که تنها خودشون میتونند در چنین جای وحشی و درنده که همدیگه رو تیکه پاره میکنند و میخوردند زندگی کنند که فقط جنگ و جدال و نبردهای خونین با هم میکنند و در اخر هم باید یکی کشته بشه اینجا رو نگاه کنید که پلنگهای که یک حیوان رو شکار کردند و دارند میخورند که یک روباه ضعیف میخواهد از غذای این پلنگ هااستفاده کنه و بخوره که یک مرتبه پلنگ وحشی عصبانی میشه و به روباه حمله میکنه و گلوی روباه رو میگیره وکه در اخر روباه از بین میره و .....