اموزش راحت درست کردن شمع - شبکه‌ما

سلام.دراین ویدیوشما باچندوسیله راحت که دردسترستون هست ونیازی هم به هزینه نیست میتونیدشمع درست کنیدوازش استفاده کنید.ازوسایلی که استفاده میکنیم  وسایلی ساده مثله:مدادشمعمی/پوست پرتقال/جای کنسروماهی/کره/و....

اموزش راحت درست کردن شمع

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلام.دراین ویدیوشما باچندوسیله راحت که دردسترستون هست ونیازی هم به هزینه نیست میتونیدشمع درست کنیدوازش استفاده کنید.ازوسایلی که استفاده میکنیم  وسایلی ساده مثله:مدادشمعمی/پوست پرتقال/جای کنسروماهی/کره/و....که درنحوه درست کردن واموزش هرکدوم درادامه وبخش های مختلف فیلم اومده.که میتونیدشمع به اندازه های مختلف ووسایل مختلف درست کرد.وازشمعمی که درست کردیداستفاده لازم راببرید.مثلابه عنوان مثال باکره ابتدادرکره رابازمینماییم وبعدتکه ای ازان رامیبریم باچاقووان تکه را ازبالابامیله یاپیچ گوشتی سوراخ میکنیم وسپس فیتله یاپارچه ای فیتله میکنیم ودرسوراخ میگذاریم.