زخمی شدن شیر - شبکه‌ما

حیوانات وحشی وقتی در محیط وحشی با هم درگیر میشند یا به شکار حیوانات میرند ممکنه موفق بشند و ممکنه موفق هم نشند ولی در...

زخمی شدن شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانات وحشی وقتی در محیط وحشی با هم درگیر میشند یا به شکار حیوانات میرند ممکنه موفق بشند و ممکنه موفق هم نشند ولی در حال ممکنه هم در درگیری ها و شکار کردن ها هم زخمی های بردارند که خیلی عمیق باشند و صدمه جدی ببینند که ممکنه باعث مرگشان بشه که در اینجا و این محیط وحشی تعداد زیادی از شیرها را میبینید که دور هم نشستند ولی یکی از شیرها را کهمشاهده می کند دارای زخمی عمیق در بدن خود است که پوست و گوشت پای عقبش بلند شده که پزشکان میخواهند این شیر زخمی را درمان کنند.