آموزش آسان الفبای فارسی برای کودکان - شبکه‌ما

از آنجا که هر کودک با ورود به کلاس اول ابتدا باید حروف الفبای فارسی را بیاموزد میتوانیم با برنامه ی آموزشی فوق او را...

آموزش آسان الفبای فارسی برای کودکان

دسته بندی ها:
توضیحات:

از آنجا که هر کودک با ورود به کلاس اول ابتدا باید حروف الفبای فارسی را بیاموزد میتوانیم با برنامه ی آموزشی فوق او را تشویق به یادگیری کرده و ذهنش را برای پذیرش زبان فارسی آماده کنیم.همچنین اینکار باعث ایجاد علاقه در کودک نسبت به زبان فارسی میگردد.با ساختن حروف الفبای فارسی و قرار دادن اجزای حروف کودک میتواند الفبای فارسی را فرا گیرد البته توجه داشته باشیم که تمام حروف را نباید در بازه زمانی کوتاه به کودک آموزش دهیم چراکه این کار برای او سخت و کسل کننده خواهد شد. اجازه دهید کودک خودش انتخاب کند که در هر بار یادگیری چه تعداد حروف را فرا گیرد.برای ایجاد ذوق بیشتر برای یادگیری میتوانید از رنگ های مختلف برای آموزش حروف استفاده کنید همچنین میتوانید حروفی که دارای نقطه هستند را به این صورت که رنگ نقاط متفاوت باشد نیز آموزش دهید.